Nový patentovaný emulzný systém

s preukázanou účinnosťou k ošetreniu kožného povrchu

vrátane kože hypercitlivej,
rizikovej a poškodenej

Pre dospelých a deti (aj do 3rokov).

Klinicky testováno. Doporučeno dermatology.

Doporučená starostlivosť

na báze emulzného systému 2DERM

pre zdravú a poškodenú kožu.

Klinicky testováno. Doporučeno dermatology.

PRE LEKÁROV, ODBORNÍKOV

Zoznam štúdií a skúsenosti lekárov

Hodnotenie znášanlivosti a účinnosti 2DERM krému – ako doplňujúceho prostriedku v rámci zavedenej terapie

participujúce dermatologické zdrav. Zariadenia

 • Kožné odd. krajskej nemocnice TB v Zlíne /prim. MUDr. J Šternberský, CSc.

 • Detské kožné odd. FDN v Brne /prim. MUDr. H. Bučková, PhD

 • Kožná ambulancia polikliniky v Hlučíne MUDr. D. Němcová

 • Kožné oddelenie nemocnice v Blansku prim. MUDr. L. Novotný

Koordinátor hodnotenia: prof. MUDr. J. Záhejský, DrSc.

Celkom bola hodnotená účinnosť a znášanlivosť aplikácie 2DERM krému u skupiny viac než 120 detí a dospelých s rôznym poškodením kože.

Jednoznačne pozitívny účinok /celkom 40 pacientov /
uznaný u všetkých jedincov s postihnutím kože ekzémového charakteru

 • AD (atopická dermatitis) aj ťažšie formy,
 • dermatitis seborrhoica,
 • chronické formy ekzému profesného charakteru na rukách.

Rovnako tak jednoznačný efekt uznaný u skupiny /ostatných 80 pacientov /

 • dermatitis perioralis, rosacey, impetiga a u akne vulgaris.

Výrazne pozitívne bolo hodnotené rýchle hojenie exkoriácií po terapeutických kyretážiach, epiláciach a po popáleninách

V oblasti detskej dermatológie sa 2DERM ďalej pozitívne uplatnil v ošetrovaní a hojení erozívnych prejavov u Epidermolysis bullosa.

Malý efekt bol uznaný u troch prípadov rôznych typov ichtyos.

Toto stručné hodnotenie výsledkov aplikácie emulzie 2DERM event., jeho modifikácie REHA /bez parfumácie/ možno uzavrieť, že jeho znášanlivosť a pozitívne ovplyvnenie úpravy rady nežiaducich kožných zmien a prejavov, možno hodnotiť ako významný prínos v obore dermatologickej a kozmetologickej starostlivosti.

Nežiaduce účinky sa nezistili.

Perspektívny vývoj a možnosti využitia patentovanej emulzie 2DERM

 • vo vývoji nových vonkajších liečiv /nosič účinných látok/
 • v rozšírení spektra prípravkov pre ochranu voči UV žiareniu
  /event. náhrada chemických filtrov/
 • s ohľadom na dobré uplatnenie u prejavov Epidermolysis bullosa sa ponúka úvaha využitia emulzie u popálenín a na zmiernenie dôsledkov abrazívnych metód v kozmetológii
 • pre uplatnenie vo veterinárnej medicíne
 • ako prostriedok pre systematickú regeneráciu kože, poškodzovanej v rámci profesionálnych alebo športových aktivít

Patentované

CS Patent For Life spol. s r. o./2011

Klinicky testované

Vhodné pre deti i dospelých

Doporučené dermatológmi!

Jediný výrobok svojho druhu v Európe

založený na úplne novom emulznom systéme s preukázanou účinnosťou na funkčné poruchy kože.

2DERM pomáha pacientom s vrodeným ochorením motýlích krídel

(Epidermolysis bullosa congenita). www.debra.cz